Commissies & werkgroepen

Een commissie bestaat uit minimaal één bestuurslid en daarnaast een of meer gewone leden. Dit komt de verbinding en communicatie met het bestuur ten goede. Een uitzondering betreft de accreditatiecommissie, die in zekere mate onafhankelijk moet kunnen functioneren.
De voordracht voor gewone commissieleden is mogelijk door de commissie; benoeming vindt plaats door het bestuur.
Een commissie die een tijdelijke, aflopende opdracht heeft, noemen we doorgaans werkgroep. In een werkgroep kunnen ook niet-leden zitting hebben.
De commissies en werkgroepen dragen bij aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging en geven uitvoering aan het beleid.
De commissies en werkgroepen geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen binnen hun werkveld.