Kascommissie


Taken

Het controleren van de jaarrekening en de financiële administratie op de juiste weergave van de resultaten en de vermogenssituatie.

Jaarlijks treedt één lid van de commissie af en wordt opgevolgd door een ander lid van Cobijt, niet zijnde een bestuurslid.


Leden

  • Ad Slagter
  • Ted Zuidgeest

 

Contactpersonen vanuit bestuur

  • Femke Vermeulen (penningmeester)
  • Paul Schmitz (ambtelijk secretaris).