Sociaal Economische Commissie (SEC)

Het meest recente overleg van managers, vertegenwoordiging vanuit de Centra voor Bijzondere Tandheelkunde, met het bestuur van Cobijt, vond meest recent plaats op 3 mei 2021. Het verslag vindt u (met inloggen) hieronder. 

  • Fenna Eefting
  • George Akkersdijk
  • Sandra Verschoof
  • Ton van Groeningen
  • Jan den Biggelaar
  • Aniek Eijsink
  • Harry Reintsema
  • Gregor van der Heijden
  • Angelique Kruines
  • Ted Zuidwijk

 


Downloads:

Verslag managersoverleg 03-05-2021