Publiceren op onze website?


Leden van Cobijt en overige belangstellenden kunnen bij de webmaster een verzoek indienen om een bericht te publiceren op onze website. Dit kan betrekking hebben op een nieuwsbericht, vacature of congres/cursus. Deze zijn uitsluitend aan de bijzondere tandheelkunde gerelateerd en bevatten niet-commerciële informatie.

Aangeleverde kopij dient aan de volgende kenmerken te voldoen:

  • Korte koptekst/titel van maximaal tien woorden
  • Bondige samenvatting van circa dertig woorden
  • Bodytekst van maximaal 250 woorden, in beschrijvende vorm (niet in 'wij-vorm')
  • Beleefdheidsvorm
  • Gebruik van derde persoon (dus niet "wij", "ons", e.d.)
  • Als nodig/mogelijk met link naar een eigen website

Behalve de tekst dient altijd een relevante afbeelding aangeleverd te worden (logo, foto van het pand e.d.). Deze dient als bijlage (grafisch bestand, voorkeur JPG/JPEG en minimaal 250 Kb) bij de mail gevoegd te worden.

Wij trachten publicaties binnen twee weken op de site te plaatsen, zo mogelijk worden ze tevens in de eerstvolgende nieuwsbrief opgenomen. Nieuwsbrieven worden altijd pas verstuurd zodra er voldoende items zijn. 

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, danwel textueel aan te passen.