Praktische toepassing eigen bijdrage 2017


In eerdere berichtgeving bent u reeds geïnformeerd over de regeling eigen bijdrage van de gebitsprothese, al dan niet implantaatgedragen, en de wijze waarop deze tot uitvoering gebracht dient te worden. Het is evident dat deze regeling veel inzet vereist van ieder cbt en die gedachte leeft ook bij de zorgverzekeraars. Het is echter gebleken dat over de uitvoering van deze regeling geen nadere (generieke) afspraken te maken zijn. Het Cobijt bestuur wil u in deze opgave graag behulpzaam zijn.

In een samenwerking tussen de cbt’s van het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en het UMC Utrecht is een calculator ontwikkeld die ondersteunend kan zijn bij de uitvoering van de regeling eigen bijdrage. Met toestemming van de samenstellers, tandartsen Marco Cune, Willem Fennis en financial controller Tim van Kempen is Cobijt in de gelegenheid gesteld deze handreiking met haar leden te delen. Deze calculator in excel-format kan u behulpzaam zijn bij de berekening van de eigen bijdrage ten behoeve van de aanvraag machtiging, de begroting aan patiënt en de declaraties aan de zorgverzekeraar.

We hopen u hiermee een bruikbare hulpmiddel bij de implementatie van de regeling eigen bijdrage aan te hebben gereikt.
 

Eigen Bijdrage calculator Protheses

Hier volgt een korte handleiding:

* Deze calculator bestaat uit verschillende onderdelen, verdeeld in tabbladen:

1. Een inhoudsopgave met de meest gangbare behandelvarianten in de gebitsprothetiek

2. Een format voor een kostenbegroting ten behoeve van de patiënt,

3. In achtereenvolgende tabbladen een uitwerking van de meest gangbare behandelvarianten, inclusief reparaties en rebasing

4. Een tabblad met kengetallen

5. Aanvullende informatie.

* Indien uit de inhoudsopgave een behandelvariant wordt aangeklikt wordt u automatisch gelinkt naar de bijbehorende tabblad welke informatie verschaft over prestatiecodes, tarieven, techniekkosten, percentages eigen bijdrage, hoogte eigen bijdrage, te declareren tijd en te declareren techniekkosten. Deze gegevens kunt u kopiëren naar uw aanvraag machtiging.

* Indien u in de inhoudsopgave voor de gekozen behandelvariant het aantal (bv. “1”) invult zal het tabblad met de kostenbegroting deze begroting automatisch gegenereerd worden. Die kan dan aan de patiënt voor akkoord voorgelegd worden en na ondertekening aan het dossier worden toegevoegd.

* Indien u in de inhoudsopgave “kengetallen” aanklikt komt u op het betreffende tabblad waar u eventuele wijzigingen kunt aanbrengen, bv bij mogelijke tariefwijziging van de prestatiecodes (of gewijzigde percentages van de eigen bijdrage) in aankomende jaren. Ook kunt u hier de techniekkosten aanpassen aan de kostenopgaven van het tandtechnisch laboratorium waarmee u samenwerkt. Hier aangebrachte wijzigingen worden automatisch verwerkt in de gehele calculator.

 

Quickscan

Door het ZiN is een quickscan uitgevoerd, naar de ingevoerde regelgeving sinds 1 januari 2017 met betrekking tot uitneembare voorzieningen. Hieronder vindt u de brief en de bijlage (verslag) van deze quickscan.

Brief ZiN aan de minister over eigen bijdrage gebitsprothesen

Quickscan ZiN over eigen bijdragen gebitsprothesen


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?