Vektisrecord en Vecozo-portalen


Digitaal declareren door centra bijzondere tandheelkunde

In het digitale declaratie verkeer wordt gebruik gemaakt van de Vektis declaratiestandaard Mondzorg (MZ301) door zorgverleners, zorgverzekeraars, softwareleveranciers en servicebureaus. Actuele informatie over deze declaratiestandaard Mondzorg, waaronder de diagnoselijst, vindt u op de website van Vektis via deze link.

 

Nieuwe machtigingsportalen bijzonder tandheelkunde

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft aangekondigd dat in april nieuwe machtigingsportalen operationeel zullen zijn: M12, M13 en M14, specifiek voor centra voor bijzondere tandheelkunde. 

Binnen Vecozo zijn nieuwe machtingsportalen specifiek voor cbt’s ontwikkeld. Onder leiding van Zilveren Kruis zijn er drie nieuwe portalen ontwikkeld: M12, M13, M14 (voor resp. tandheelkundige aandoeningen, niet-tandheelkundige aandoeningen en medisch gecompromitteerde patiënten e.d.). De inbreng van Cobijt bij deze doorontwikkeling is meegenomen. 

De nieuwe poralen zijn toegankelijk voor cbt’s op basis van de AGB-code van de instelling. De portalen sluiten aan op de mondzorgstandaard van Vektis. Hiermee kunnen prestaties X731 en X831 en de separaat te berekenen verrichtingen (welke conform de beleidsregel aangevraagd worden). De portalen zijn opgebouwd vanuit de diagnosecodes. Overigens zal Vecozo in maart de laatste testen nog uitvoeren alvorens tot invoering over te gaan.

De portalen bevatten nadere uitvragen inzake de kwaliteit van zorg op basis van deskundigheid en standaarden. Ook is er nadere uitvraag over de toepassing van de eigen bijdrage met onderbouwing en opbouw in UPT-codes. Dit legt meer verantwoordelijkheid bij de aanvrager. Helaas zal er geen sprake zijn van online goedkeuring, terwijl dat wel beoogd was. Meer uniforme beoordelingsnormen zijn tot grote teleurstelling niet gerealiseerd kunnen worden.
 
Het huidige portaal voor de aanvraag van bijzondere tandheelkunde (M09) blijft bestaan voor de mondzorgverleners die niet volgens X731 of X831 declareren. Centra, gelieerd aan een instelling voor medisch-specialistische zorg, die voor de declaratie van bijzonder tandheelkundige zorg niet de prestaties uit de mondzorgstandaard gebruiken maar de equivalent hiervan als overige zorgproduct uit de prestaties van de medisch-specialistische zorg, zoals code 195005, worden geadviseerd contact op te nemen met de zorginkopers om tot nadere afspraken t.b.v. de machtigingen te komen.
 

Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?