Wlz | Digitalisering (VECOZO)


Uitvoering van mondzorg in de Wet langdurige zorg gaat digitaal. Het aanvragen, machtigen en declareren van mondzorg voor patiënten in de Wlz wordt binnenkort een stuk sneller en makkelijker. Toelichting hierop vindt u in onderstaand document:

Informatie over aansluiting op het VECOZO machtigingenportaal en declaratieportaal voor mondzorgprofessionals, leest u in onderstaande notitie:

Een praktische handreiking vindt u hier:

Bij het invoeren in Vektis, is onderstaande invulinstructie te gebruiken. Daarin wordt de mondzorg Wlz beschreven in paragraaf 4.7 t/m 4.9 (blz. 65-75) , waarbij met name het voorbeeld van paragraaf 4.9.5 op bladzijden 73 en 74 illustratief is voor CBT’s. Ten aanzien van bijzondere tandheelkunde bij Wlz- patiënten (in een CBT) geldt de zogenaamde B-variant van declareren. Dus geen aanvullende prestatiecodes (anders dan X731, X631 en X611 en de X-codes van de röntgenfoto’s). Wel van belang: bij bijzondere tandheelkunde aan Wlz-patiënten altijd voorloopcode 020 (en geen 003, 004 of 014). Ook in deze invulinstructie wordt vermeld dat er geheel geen eigen bijdrage geldt bij Wlz-patiënten.

Uitgebreidere (achter)informatie over de ontwikkeling van de digitalisering, vindt u in onderstaande presentatie:

Onderstaand zijn de toelichting op positionering van behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz:

 


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?