Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Vanaf april 2018 gelden er (nog) strengere eisen inzake de beveiliging van databasesystemen. Alle zorgverleners, ook in de bijzondere tandheelkunde, moeten goede afspraken maken met derden, bij voorbeeld tandtechnici, om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gevoelige gegevens. Cobijt wijst graag op de informatie die de KNMT hierover heeft opgesteld.