Centrumindicatie Bijzondere Tandheelkunde

 
Hieronder zijn de indicaties beschreven voor behandeling in centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT’s). Let op: het is géén limitatieve opsomming. De tekst is gebaseerd op de uitvoeringsrichtlijnen, die in overleg met het College van Adviserend Tandartsen (CAT), de vereniging Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (Cobijt) en de Werkgroep Bijzondere Zorggroepen van de NMT (WgBZ) in het verleden zijn ontwikkeld voor de tandheelkundige hulp, die op grond van de Regeling Tandheelkundige Hulp Ziekenfondsverzekering (RTHZ) werd verleend in instellingen voor bijzondere tandheelkunde. 
De uitvoeringsrichtlijnen zijn een protocollaire benadering van de centrumindicatie op grond van consultatie, diagnostiek en de daaruit voortvloeiende behandeling in CBT’s. In deze richtlijnen zijn intake-criteria geëxpliciteerd en administratieve procedures nader uitgewerkt.
De CentrumIndicatie is voor het laatst vernieuwd in 2011, door de Commissie Bijzondere Zorggroepen van de KNMT is in samenspraak met het CAT en Cobijt.

Downloads:

Centrumindicatie | dd. 2011
Orthodontie binnen Bijzondere Tandheelkunde