Transparantievoorschriften NZa materiaal- en techniekkosten

 

In de regeling mondzorg heeft de NZa verscherpte transparantievoorschriften aangaande de prijzen van materiaal- en techniekkosten vastgelegd. Deze regeling heeft ook betrekking op de prestaties uit de beleidsregel voor instellingen voor bijzondere tandheelkunde. Zie verder

Deze voorschriften beogen dat zorgaanbieders de consument tijdig en zorgvuldig dienen te gaan informeren over de tarieven die zij voor prestaties in rekening brengen. Aanvullend op reeds bestaande voorschriften als het voorleggen van een begroting bij kosten van €250,- en hoger (of anders op verzoek) en het op verzoek overleggen van een factuur van materiaal- en techniekkosten en laboratoriumkosten, zijn nu ook de transparantievoorschriften aangaande het publiceren van een prijslijst materiaal- en techniekkosten beschreven. Deze lijst biedt inzicht in de verschillende materialen en technieken mét bijbehorende prijzen, die binnen de betreffende praktijk gelden. Deze dienen per prestatie te worden gespecificeerd. De prijslijst is zowel makkelijk inzichtelijk in de praktijk en op de website en wordt op verzoek verstrekt aan de patient.

Afgaande van de doelstelling van de transparantievoorschriften zijnde inzicht te bieden aan de consument over de prijs die in rekening wordt gebracht, gaat Cobijt er vooralsnog vanuit het dat alleen de kosten betreft waarop de regeling eigen bijdrage van kracht is. Verder vermeldt de regeling mondzorg dat de zorgverlener, mede motivatie omkleedt mag afwijken van de prijslijst in overleg met de patiënt op basis de prijsopgave. Dit biedt ruimte voor de zorg op maat, specifiek voor de bijzondere tandheelkunde.