Vademecum


Het Vademecum biedt informatie over de regelingen die voortvloeien uit de Zorgverzekeringswet(ZVW) en de Wet langdurige zorg (Wlz). 

 

Duiding van het Zorginstituut aangaande aanspraak op fronttandvervanging bij jeugdigen

Wanneer is vastgesteld en vastgelegd dat het trauma voor het achttiende jaar heeft plaatsgehad en de verwijdering voor de drieëntwintigste jaar, is er sprake van verlies van een geheel gebitselement in de zin van artikel 2.7 lid 6 van het Besluit Zorgverzekering.


Downloads:

Vademecum 2023
Duiding ZIN aanspraak fronttandvervanging jeugdigen