Snel aan de slag met BijtMeter!

13 maart 2024

Alle ziekenhuizen werken toe naar aantoonbaar goede en betaalbare zorg, oftewel een Value Based Health Care systeem (VBHC). Het principe van VBHC is dat er per patiënt PREMS en PROMS worden verzameld om vast te kunnen stellen hoe goed de zorg is verlopen en hoe het door de patiënt wordt gewaardeerd. VBHC heet bij Cobijt BijtMeter en we zijn klaar om dit project in de BT uit te rollen.

De data en lijsten die we voor BijtMeter nodig hebben zijn allemaal al opgesteld en vastgesteld. En dit was het meeste werk! Nu is het de bedoeling dat zo veel mogelijk centra deze data gaan verzamelen, zodat we deze helder op een rij kunnen zetten en met elkaar kunnen vergelijken. Uiteraard anoniem!

Deze ordening van data en vervolgens de presentatie in heldere grafieken is mogelijk dankzij de applicatie van het bedrijf Brightfish.

Afgelopen jaar zijn we begonnen met het implementeren van deze applicatie bij de CBT’s. Dit heeft soms tot problemen geleid, niet zozeer technisch maar wel beleidsmatig. Nog niet alle ziekenhuizen willen meewerken.

Inmiddels hebben we de ervaring dat BijtMeter niet per se in het ziekenhuis systeem geintegreerd hoeft te worden en dat de applicatie ook heel goed 'stand alone' werkt. Het bestuur adviseert daarom om de applicatie bij de start altijd als stand alone in te zetten. Doorgaans kan en mag dat omdat BijtMeter op die manier volledig losstaat van de ICT van het ziekenhuis.

Voor de duidelijkheid: alle data staat in het EPD gekoppeld aan de patiënt. In Brightfish zijn de data echtger NIET meer te koppelen aan patiënten! Verder zijn en blijven de centra eigenaar van de data.

Omdat we vanaf nu stand alone gaan implementeren kunnen we wel tien centra in een jaar implementeren. Gezien dit nieuwe inzicht willen we graag weten wie dit jaar nog van start wil gaan met BijtMeter. Je kunt dat aangeven via het contactformulier. Op de komende ALV zal BijtMeter ook aan de orde komen, dus daar kun je het ook melden.

Klik hier voor meer informatie over BijtMeter.