Beleidsregels


Actuele documenten en beleidsregels zijn te vinden op de website van de NZa.

  • Voor specifieke beleidsregels m.b.t. de mondzorg (waaronder voor de instellingen voor bijzondere tandheelkunde), klikt u hier.
 
De nieuwe regelgeving in de Bijzondere Tandheelkunde die geldt per 1 januari 2020 is vastgesteld door de NZa:
 
De nieuwe regelgeving in de Bijzondere Tandheelkunde die zal gelden per 1 januari 2021 is vastgesteld door de NZa:
 
De nieuwe regelgeving in de Bijzondere Tandheelkunde die zal gelden per 1 januari 2023 is vastgesteld door de NZa:

NZa beleidsregel Instellingen bijzondere tandheelkunde per 01-01-2018: De reikwijdte van de beleidsregel ‘Bijzondere tandheelkunde instellingen’ is uitgebreid met de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit betekent dat de instellingen voor bijzondere tandheelkunde de door de NZa vastgestelde tijdstarieven mondzorg aan bijzondere zorggroepen ook aan Wlz-patiënten met ernstige tandheelkundige of medische aandoeningen in rekening mogen brengen. Alle informatie vindt u in onderstaande bijlagen:

Vaststelling gewijzigde beleidsregel bijzondere tandheelkunde per 01-01-2018

Een handreiking voor leden m.b.t. de Wlz binnen de Bijzondere Tandheelkunde is beschikbaar via deze pagina.