Downloads


Visitatie & Accreditatie

Zelfevaluatie
Geheimhoudingsverklaring visiteur
Voorbeeld privacyverklaring CBT
Een handreiking voor de zorginhoudelijke presentaties per differentiatie
Gegevens patiënten en behandelingen
Overzicht formatie
Handboek Cobijt visitatie
Scholingsplan CBT een handreiking
Programma visitatie
Kosten visitatie
Het beoordelingskader
Het normenkader
Reglement kwaliteitsvisitatie
Statutaire grondslag

Verwijzingen

Model verwijsbrief Bijzondere Tandheelkunde (doc)
Model verwijsbrief Bijzondere Tandheelkunde (pdf)
Overeenkomst Zorgverz.- CBT (versie december 2002)

Lidmaatschap

Informatiefolder vereniging Cobijt
Privacybeleid Cobijt
Aanmeldformulier Cobijt

Nieuws

Verslag managersoverleg 03-05-2021
Bijlage - voorwaarden m.b.t. vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage aan gecontracteerde zorgaanbieders
Brief ZN betreffende continuïteitsbijdrage‐regeling in corona-periode
Flyer CAT XI
Save the date CAT XI
Presentatie Visitatieronde IV
Bijeenkomst COBIJT 23-05-2019
Presentatie Herinrichting CBT-landschap
Bijeenkomst COBIJT 23-05-2019
NCS normering mondzorg | april 2019
HKZ normering mondzorg | april 2019
Evaluatie visitatieronde 3 | ALV 15-04-2019
Overzicht software CBT´s | dd. 01-10-2017

Statuten & reglementen

Statuten per 19-10-2023
De statuten zoals vastgesteld door de ALV op 23-09-2023 en 11-10-2023
Huishoudelijk reglement Cobijt
1.00
Statuten tot 2022
Statuten tot 2012

Jaarverslagen

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Commissie Bijzondere Zorggroepen

Toekomst Bijzondere Tandheelkunde consultatiedocument
Advies Werkgroep Toekomst Bijzondere Tandheelkunde aan hoofdbestuur KNMT

Werkgroep Psychologen BT

Overzicht Psychologen BT
Overzicht Psychologen BT
Werkgroepbijeenkomst 4 juni 2014
Samenstelling werkgroep Psychologen Bijzondere Tandheelkunde

ALV's

Voorstel wijziging financieel toetsingskader Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen 2025
Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen - BR/REG-24114
Presentatie informatieavond 26-02-2024
Cobijt info-avond 26-02-2024
Buitengewone LV najaar 2023; verslag buitengewone LV
Buitengewone leden vergadering 09-10-2023: Verslag
Financieel verslag 2023
ALV voorjaar 2024; agenda
Agenda ledenvergadering op 21 maart 2024
ALV najaar 2023/II; agenda
Agenda buitengewone ledenvergadering op 9 oktober 2023
ALV najaar 2023/II; verslag vorige ALV
Verslag ALV 23 september 2023
ALV najaar 2023; begroting 2024
ALV najaar 2023; agenda
ALV najaar 2023; verslag vorige ALV
ALV najaar 2023; beleidsagenda 2024
ALV najaar 2023; concept aanpassing statuten met wijzizingsindicatie
ALV najaar 2023; concept aanpassing statuten
ALV voorjaar 2023; rapportage inventarisatie bijzondere zorg
De rapportage van de 'capaciteitsanalyse' binnen de BT
ALV voorjaar 2023; jaarverslag 2022
ALV 2023 voorjaar; Huishoudelijk Reglement
Het voorstel van het bestuur voor een Huishoudelijk Reglement
ALV 2023 voorjaar; financieel rapport 2022
Resultatenrekening 2022 en balans 31 december 2022.
ALV 2023 voorjaar; verslag vorige vergadering
Het verslag van de ALV van 24 september 2022.
ALV 2023 voorjaar; agenda
Conceptverslag ALV 2022 najaar
Notitie conferentie opleidingen bijzondere tandheelkunde
Begroting Cobijt 2020
Notitie accreditatieronde IV
Value based healthcare, voorstel m.b.t. Bijtmeter
Value based healthcare, overview Cobijt - VDKMP
Beleidsagenda 2020
Agenda ALV 21 september 2019
Beleidsagenda 2018
Financieel verslag 2018
Verslag ALV 29-09-2018

Folders BNS Dagen

BNS dagen 2024
BNS dagen 2022
BNS Dagen 2019
BNS Dagen 2018
BNS Dagen 2014
BNS Dagen 2013
BNS Dagen 2012

Regelgeving

Vademecum 2023
Vademecum
2022
Voorcalculatorische beleidsregelbedragen
Bijlage bij voorstel nieuwe beleidsregel 2023
Voorstel nieuwe beleidsregel bijzondere tandheelkunde aan NZa
Voorstel nieuwe definitie CBT voor beleidsregel BT
Duiding ZIN aanspraak fronttandvervanging jeugdigen
Orthodontie binnen Bijzondere Tandheelkunde
Centrumindicatie | dd. 2011