Downloads


Visitatie & Accreditatie

Vragenlijst Visitaties COBIJT
Programma visitatie
Het beoordelingskader
Het normenkader
Overzicht aan de televeren stukken
Het model 4.0 en de ALV 19-9

Verwijzingen

Concept verslag ALV 21-09-2019
Model verwijsbrief Bijzondere Tandheelkunde (doc)
Model verwijsbrief Bijzondere Tandheelkunde (pdf)
Overeenkomst Zorgverz.- CBT (versie december 2002)

Lidmaatschap

Informatiefolder Vereniging Cobijt
Aanmeldformulier Cobijt

Nieuws

Verslag managersoverleg 03-05-2021
Bijlage - voorwaarden m.b.t. vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage aan gecontracteerde zorgaanbieders
Brief ZN betreffende continuïteitsbijdrage‐regeling in corona-periode
Flyer CAT XI
Save the date CAT XI
Presentatie Visitatieronde IV
Bijeenkomst COBIJT 23-05-2019
Presentatie Herinrichting CBT-landschap
Bijeenkomst COBIJT 23-05-2019
NCS normering mondzorg | april 2019
HKZ normering mondzorg | april 2019
Evaluatie visitatieronde 3 | ALV 15-04-2019
Overzicht software CBT´s | dd. 01-10-2017

Statuten

Beleidsagenda 2018
Missie & Visie
Statuten per 2013
Statuten tot 2012

Jaarverslagen

Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015

Commissie Bijzondere Zorggroepen

Toekomst Bijzondere Tandheelkunde consultatiedocument
Advies Werkgroep Toekomst Bijzondere Tandheelkunde aan hoofdbestuur KNMT

Werkgroep Psychologen BT

Werkgroepbijeenkomst 4 juni 2014
Samenstelling werkgroep Psychologen Bijzondere Tandheelkunde

Algemene LedenVergaderingen

Notitie conferentie opleidingen bijzondere tandheelkunde
Begroting Cobijt 2020
Notitie accreditatieronde IV
Value based healthcare, voorstel m.b.t. Bijtmeter
Value based healthcare, overview Cobijt - VDKMP
Beleidsagenda 2020
Agenda ALV 21 september 2019
(Concept) Verslag ALV 15-04-2019
(Concept) Verslag ALV 15-04-2019
Financieel verslag 2018
Jaarverslag 2018
Verslag ALV 29-09-2018

Folders BNS Dagen

BNS Dagen 2019
BNS Dagen 2018
BNS Dagen 2014
BNS Dagen 2013
BNS Dagen 2012

Regelgeving

Vadamecum 2018
Duiding ZIN aanspraak fronttandvervanging jeugdigen
Orthodontie binnen Bijzondere Tandheelkunde
Centrumindicatie | dd. 2011